Nasza oferta

Thermex Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie kompleksowego projektowania i dostaw instalacji proekologicznych. W szczególności specjalizujemy się w zakresie:

System oczyszczania spalin


Nasi specjaliści dobiorą optymalną metodę oczyszczania spalin, powietrza czy odgazów przemysłowych  w oparciu zarówno o metody pierwotne jak i wtórne.

W ramach aplikacji metod pierwotnych opracowujemy, analizując indywidualne przypadki, sposoby postępowania polegające na ograniczeniu powstawania zanieczyszczeń w procesie będącym źródłem zanieczyszczeń na drodze zmian receptur, konstrukcji aparatów i optymalizacji procesu etc.

Wśród metod wtórnych stosujemy metody takie metody oczyszczania  spalin, powietrza czy odgazów przemysłowych jak:

 1. Odpylanie
  • w filtrach tkaninowych
  • w bateriach cyklonów – kiedy nie jest potrzebna wysoka skuteczność  odpylania
 2. Absorpcja
  • w systemach mokrych z absorpcja gazów kwaśnych w zawiesinie w zależności od aplikacji, wodorotlenku lub węglanu wapniowego lub roztworze wodorotlenku sodowego,
  • w systemach półsuchych opartych o sorbenty wapniowe lub sodowe,
 3. Adsorpcja
  • jako dozowanie pylistego węgla aktywnego (koksu aktywnego) bezpośrednio do strumienia gazów,
  • adsorber ze stałym lub ruchomym złożem koksu lub węgla aktywnego,
 4. Katalityczne dopalanie związków organicznych (VOCs, LZO),
 5. Termiczne dopalanie związków organicznych (VOCs, LZO)
 6. Redukcja tlenków azotu
  • SNCR, tj. selektywna redukcja niekatalityczna, polegająca na wtrysku gazowego amoniaku, wody amoniakalnej lub wodnego roztworu mocznika do strumienia spalin o temperaturze pomiędzy 850 – 1050 °C,
  • SCR, selektywna redukcja katalityczna, polegająca na redukcji tlenków azotu do wolnego azotu w temperaturze 200-350 °C po wymieszaniu spalin z roztworem amoniaku lub mocznika w obecności katalizatora.

Dysponujemy technologią oczyszczania spalin, powietrza czy odgazów przemysłowych z takich zanieczyszczań jak:

 • pyłu,
 • metali,
 • dioksyn i furanów,
 • związków organicznych (VOCs, LZO),
 • gazowej rtęci,
 • tlenków azotu,
 • gazów kwaśnych (SO2, SO3, HCl, HF),
 • odorów.

Nasze metody oczyszczania  spalin, powietrza czy odgazów przemysłowych mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu od hut, odlewni i stoczni, poprzez przetwórstwo tworzyw sztucznych, drukarnie i malarnie, aż do przemysłu spożywczego i zagospodarowania odpadów.