Nasza oferta

Thermex Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie kompleksowego projektowania i dostaw instalacji proekologicznych. W szczególności specjalizujemy się w zakresie:

Analizy i ekspertyzy


Wykonujemy koncepcje, studia wykonalności, opracowania, analizy i ekspertyzy w zakresie:

  • termicznego przekształcania odpadów,
  • oczyszczania spalin, powietrza i odgazów przemysłowych,
  • systemów odzysku energii,
  • pieców, palenisk, kotłów,
  • oczyszczania ścieków przemysłowych,
  • gospodarki odpadami,
  • instalacji rafineryjnych,
  • zagospodarowania odpadów rafineryjnych,
  • raporty oddziaływania na środowisko,