[fb_button]
  • Realizacja koncepcji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, o łącznej przepustowości ok. 4 Mg/h z układem kogeneracyjnym. Wykonywanie podstawowych bilansów, zamaszynowania linii spalarni i układów pomocniczych). (Inwestor: Danpol)
  • Opracowanie koncepcji budowy instalacji do spalania paliw alternatywnych (RDF) i biomasy o przepustowości 100 000 Mg/a wraz z układem kogeneracji. Wydajność: 2 x 50 000 Mg/h. Moc: 46 MWt Moc elektryczna: 10 MWe (inwestor: Gawron Sp. z o.o.)
  • Realizacja projektu rekultywacji terenów zdegradowanych w Nigerii (Port Harcourt) w konsorcjum firm: Thermex i ATLAS-RAY & SONS COMPANY LIMITED z siedzibą w Port Harcourt w Nigerii. Jako konsorcjum wygraliśmy przetarg na rekultywację około 25 000 ton terenów zdegradowanych. Projekt wspierany przez UNEP został podzielony na kilka faz. Pierwszy etap prowadzony jest pod nazwą Hydrocarbon Remediation. Thermex odpowiada za wsparcie i transfer technologii ponieważ ma doświadczenie i technologię w gospodarowaniu odpadami z przemysłu rafineryjnego.
  • Koncepcja przebudowy oraz modernizacji Instalacji Spalania Siarki i Kotłowni dla wytwórni siarczanu glinu (projekt NCC Etiopia). Uruchomienie zakładu nastąpiło w 1995 roku. Zakres firmy Thermex: projekt palnika siarkowego (1000 kg / h), palnik olejowy 2,0 MW, projekt komory spalania siarki (konstrukcja, wykładzina), kocioł OU-3,5 wraz z układem ekonomizerów i nagrzewnicą powietrza, automatyką do układu spalania i kotłowni. Etap przed podpisaniem umowy na realizację: (Dabster, Mostostal Puławy dla NCC Etiopia)
  • Modernizacja kotła parowego OU-5,7 (16 bar, 250 °C). Projekt modernizacji obejmuje przebudowę drugiego i trzeciego ciągu oraz montaż systemu czyszczenia powierzchni grzewczych. Kocioł pracuje w ramach linii spalania odpadów medycznych o wydajności 1,2 t/h.
  • Projekt wytwórni mikrowłókien do wzmacniania konstrukcji betonowych. Zakład o zdolności produkcyjnej 40-50 ton/miesiąc: dobór urządzeń dla całej linii, wdrożenie biznesplanu. Thermex – w poszukiwaniu inwestora strategicznego.
  • Projekt modernizacji kotłowni parowej wraz z układem spalania węglowodorów powstałych przy produkcji węgla aktywnego. Kocioł-instalacja parowa o mocy 7 MWt, produkcja pary dostarczana do celów technologicznych. (Inwestor: Gryfskand Sp z o.o. i Grand Activated)
  • Projekt i wykonanie układu suszarni: paleniska, suszarni wibracyjnej, układu oczyszczania spalin. Suszarnia o wydajności 12 ton/h. (Inwestor: Polfrost Terminal Sp. z o.o.)
  • Realizacja koncepcji instalacji (projekt OTS) do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w oparciu o technologię wirowego pola magnetycznego i technologię katalizatora. Szacunkowa wielkość instalacji – 1 t/h. (bieżące rozmowy z inwestorem – wyłączność na projekt i realizację)
  • Projekt instalacji załadowczej dla reaktora zgazowania odpadów poliolefin o mocy ok. 800 kg/h (inwestor: S4F Sp. Z o.o.)