Badania i rozwój

W Thermex Sp. z o.o. jesteśmy głęboko przekonani, że w obecnym otoczeniu biznesowym inwestycje w B+R są nie tylko obowiązkiem przedsiębiorstwa, ale i absolutną podstawą do dalszego funkcjonowania na coraz bardziej wymagającym rynku.
Każdy projekt badawczy traktujemy jak wyzwanie i możliwość rozwoju naszego potencjału. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie sprostać niestandardowym zleceniom, a także cechuje nas elastyczność i konkurencyjność w kwestii zakresu możliwości realizacyjnych.

Thermex Sp, z o.o. realizuje swoje projekty badawcze i rozwojowe w oparciu o ścisłą współpracę z takimi instytucjami naukowymi jak:
– Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą z Zabrzu
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
– Politechnika Krakowska (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea”)
– Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
– Instytut Techniki Cieplnej w Warszawie
– Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dzięki współpracy oraz nawiązanym pozytywnym relacjom z uczelniami wyższymi i instytucjami badawczymi, od wielu lat starannie pielęgnujemy i rozwijamy nasze know-how.