[fb_button]
 • Projekt konstrukcyjno-wykonawczy instalacji oczyszczania spalin dla kotłowni opalanej paliewm alternatywnym RDF
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Projekt instalacji oczyszczania spalin – dostosowanie projektu do projektu wykonawczego kotłowni dla lokalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Zagospodarowanie odwiertu gazowego Budy Dąbrowa 1K. OZG Czarna Sędziszowska
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Rozbudowa instalacji w celu eksploatacji ropy naftowej z odwiertów Wierzchosławice 5 i 8. KGZ Wierzchosławice
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Wykonanie zestawu do syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych, składający się z aparatury wysokociśnieniowej, oprogramowania i wyposażenia dodatkowego.
  Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii – Zakład Chemii Nieorganicznej),