[fb_button]
  • wykonanie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest dla Gminy Babice (iwestor: Gmina Babice),
  • wykonanie elementów dmuchaw typu 1122-664/042. Wykonanie odlewów korpusów (nadzór nad technologią) i kierownic (inwestor: OBR CBEA Kraków, Bukowno),
  • wykonanie projektu automatyki sterującej i zabezpieczającej palniki, kocioł wraz z uzgodnieniami (inwestor: Biprokwas, ZAO Polus – Rosja),
  • opracowanie projektu technologicznego dla modernizacji spalarni odpadów o wyd. 1Mg/h wraz z wykonaniem dok. założeniowej dla potrzeb wykonania absorbera z węglem aktywnym,
  • opracowanie projektu technologii dla projektu budowlanego i wykonawczego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie,
  • projekt technologiczny linii do spalania odpadów medycznych w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu.