[fb_button]
  • raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia określanego jako „Zalegalizowanie budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK” w Grajowie wraz z pomiarami oddziaływania na środowisko akustyczne” (inwestor: Zakład Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK”),
  • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Babice (inwestor: Gmina Babice),
  • raport oddziaływania na środowisko Zakładowej Spalarni Odpadów Przemysłowych po dokonaniu przebudowy wraz z analizą technologiczną dla Polifarb Cieszyn-Wrocław (inwestor: Polifarb Cieszyn),
  • opracowanie koncepcji zagospodarowania siarkowodoru wraz z określeniem kosztów dokumentacji technicznej oraz wykonania instalacji w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).