[fb_button]
  • raport oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hurtowni art. spożywczych i przemysłowych na obiekty dla działalności polegającej na zbieraniu transporcie, odzyskiwaniu w tym recyklingu odpadów innych niż niebezpieczne na parcelach nr 1005/21, 1005/22, 1005/13, 1003/7 położonych przy ul. Kilińskiego w Andrychowie”,
  • program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Babice (inwestor: Gmina Babice),
  • program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sucha Beskidzka (inwestor: Miasto i Gmina Sucha Beskidzka),
  • program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zielonka koło Warszawy (inwestor: Gmina Zielonka),
  • raport oddziaływania na środowisko Instalacji do katalitycznej przeróbki odpadowych tworzyw sztucznych planowanej do wybudowania na terenie ZML Kęty (inwestor: ZML Kęty),
  • wykonanie dokumentacji technicznej pieca do spalania odpadów o konstrukcji ramowo-kontenerowej wraz z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego dla spalarni odpadów o wydajności 180-250 kg/h (inwestor: Polifarb Cieszyn),
  • projekt technologiczny spalarni odpadów o wydajności 250 kg/h (inwestor: Polifarb Cieszyn),
  • obliczenia cieplne kotła OU-5,7 pracującego na spalarni odpadów do przyjęcia temp. 1300°C wraz z modernizacją części ciśnieniowej (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze.