[fb_button]
  • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
  • ocena wprowadzonych do powietrza ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla dla Polimer-Eko (inwestor: Polimer-Eko)