[fb_button]
  • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
  • projekt techniczno-technologiczny instalacji do katalitycznej depolimeryzacji tworzyw sztucznych,
  • wykonanie projektu budowlanego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Surowców Wtórnych dla „TESKO” Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
  • plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sułkowice (inwestor: Gmina Sułkowice),
  • gospodarka odpadami niebezpiecznymi jako część sporządzanego przez PBPP w Rzeszowie projektu PGO dla woj. Podkarpackiego,
  • opracowanie koncepcji oraz założenia techniczne dla Stacji Przeładunkowej ON w R.N. Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
  • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współspalania zużytych opon samochodowych i węgla,
  • opracowanie opinii o planowanej restrukturyzacji Zakładów Chemicznych „ALWERNIA” SA. (inwestor: Zakłady Chemiczne „ALWERNIA” SA.).