[fb_button]
  • opracowanie koncepcji i założeń technicznych stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Rafinerii Nafty „Jedlicze” SA w Jedliczu (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
  • współudział w opracowaniu planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego. Współudział z IGO Katowice oraz z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego. Opracowanie rozdziału dotyczącego odpadów niebezpiecznych – Rzeszów,
  • raport oddziaływania na środowisko stacji obsługi pojazdów oraz salonu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną,
  • udział w realizacji Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Regionie polski Południowej (Program Polsko-Duński),
  • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współ-spalania zużytych opon samochodowych i węgla,
  • koncepcja programowo – przestrzenna międzygminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu zlokalizowanym na terenie bazy ZUK dla uzyskania warunków WZiZT (inwestor: ZUK Oświęcim),
  • projekt kompleksu gospodarki odpadami obejmujący przesypownię, zakład segregacji odpadów komunalnych, dzielnicowy punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz punkt zbiórki odpadów gospodarczo użytecznych i innych (WZiZT) – SITA Polska (inwestor: SITA Polska),
  • projekt stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (WZiZT) (inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta – Kraków),
  • przeprowadzenie badań rozpoznawczych w zakresie suszenia osadów ściekowych przy zastosowaniu metody próżniowej. Współpraca z firmą ŻA-RT Technologie Próżniowe.