[fb_button]
  • koncepcja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradza (inwestor: Miasto Sieradz),
  • założenia technologiczno-projektowe instalacji do spalania smól podestylacyjnych w Zakładach Chemicznych „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
  • projekt komory do spalania smół podestylacyjnych wraz z projektem sterowania procesem dla Zakładu Chemicznego „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
  • modernizacja kotła parowego 00-010 w Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. (dostosowanie do opalania gazem propan-butan) (inwestor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).