[fb_button]
  • ocena skutków ekonomicznych dostosowania prawa polskiego do ustawodawstwa U.E. w zakresie dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 roku w sprawie zapobiegania zanieczyszczenia powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych,
  • opracowanie warunków technicznych spalania w kotłach rusztowych koksu pochodzącego z regeneracji olejów przepracowanych wraz z węglem kamiennym dla RN „GLIMAR” SA w Gorlicach (inwestor: RN „GLIMAR” SA w Gorlicach),
  • zajęcie II miejsca w konkursie na opracowanie „Kompleksowego systemu gospodarki odpadami szpitalnymi w województwie wrocławskim”,
  • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc w Rzeszowie,
  • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc-2 w Krakowie wraz z badaniami geologicznymi podłoża,
  • wykonanie dokumentacji technicznej zmiany podgrzewacza wody i przegrzewacza pary kotła OU-5,7 w Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).