[fb_button]
  • wykonanie na zlecenie MOSZNiL dwóch katalogów: „Bezpieczne ekologicznie i efektywne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i szpitalnych metodami termicznymi. Analiza i katalog instalacji”, „Bezpieczne ekologicznie i efektywne spalarnie odpadów komunalnych. Analiza i katalog instalacji”,
  • ocena Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Kraków (inwestor: Gmina Kraków),
  • studium Realizacyjne Kompleksowego zagospodarowania Odpadów komunalnych dla Regionu Wołomińsko – Radzymińskiego z możliwością włączenia obszaru prawobrzeżnej Warszawy,
  • zorganizowanie wraz z Politechniką Krakowską konferencji naukowo-technicznej „Człowiek – Przemysł – Środowisko”,
  • nadzór autorski nad rozruchem Spalarni Odpadów Rafineryjnych w R.N.Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).