[fb_button]
  • wykonanie Projektu Technicznego Zakładu Segregacji Odpadów w MZO WOŁOMIN,
  • projekt Techniczny Biologicznej Oczyszczalni Ścieków z instalacji TDA dla Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).