[fb_button]
  • wykonanie dokumentacji technicznej 2 kotłów utylizatorów ciepła (wodnego – 2GJ/h i parowego – 5 t/h).