[fb_button]
 • koncepcja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradza (inwestor: Miasto Sieradz),
 • założenia technologiczno-projektowe instalacji do spalania smól podestylacyjnych w Zakładach Chemicznych „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
 • projekt komory do spalania smół podestylacyjnych wraz z projektem sterowania procesem dla Zakładu Chemicznego „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
 • modernizacja kotła parowego 00-010 w Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. (dostosowanie do opalania gazem propan-butan) (inwestor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).
 • ocena skutków ekonomicznych dostosowania prawa polskiego do ustawodawstwa U.E. w zakresie dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 roku w sprawie zapobiegania zanieczyszczenia powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych,
 • opracowanie warunków technicznych spalania w kotłach rusztowych koksu pochodzącego z regeneracji olejów przepracowanych wraz z węglem kamiennym dla RN „GLIMAR” SA w Gorlicach (inwestor: RN „GLIMAR” SA w Gorlicach),
 • zajęcie II miejsca w konkursie na opracowanie „Kompleksowego systemu gospodarki odpadami szpitalnymi w województwie wrocławskim”,
 • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc w Rzeszowie,
 • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc-2 w Krakowie wraz z badaniami geologicznymi podłoża,
 • wykonanie dokumentacji technicznej zmiany podgrzewacza wody i przegrzewacza pary kotła OU-5,7 w Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • wykonanie na zlecenie MOSZNiL dwóch katalogów: „Bezpieczne ekologicznie i efektywne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i szpitalnych metodami termicznymi. Analiza i katalog instalacji”, „Bezpieczne ekologicznie i efektywne spalarnie odpadów komunalnych. Analiza i katalog instalacji”,
 • ocena Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Kraków (inwestor: Gmina Kraków),
 • studium Realizacyjne Kompleksowego zagospodarowania Odpadów komunalnych dla Regionu Wołomińsko – Radzymińskiego z możliwością włączenia obszaru prawobrzeżnej Warszawy,
 • zorganizowanie wraz z Politechniką Krakowską konferencji naukowo-technicznej „Człowiek – Przemysł – Środowisko”,
 • nadzór autorski nad rozruchem Spalarni Odpadów Rafineryjnych w R.N.Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • wykonanie Projektu Technicznego Zakładu Segregacji Odpadów w MZO WOŁOMIN,
 • projekt Techniczny Biologicznej Oczyszczalni Ścieków z instalacji TDA dla Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • wykonanie Projektu Technologicznego i dokumentacji technicznej Spalarni Odpadów Rafineryjnych w Rafinerii Nafty JEDLICZE, oraz nadzór nad wykonaniem (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • studium Realizacyjne kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych dla miejscowości Kobyłka, Radzymin, Wołomin, Ząbki, Zielonka (110 tys. mieszkańców) – wygranie konkursu na rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • optymalizacja doboru uśrednionej mieszanki odpadów z RN Jedlicze przeznaczonej do termicznej destrukcji w piecu obrotowym wraz z określeniem stałych i gazowych produktów spalania (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • opracowanie koncepcji i wdrożenie do eksploatacji technologii spalania odpadów zakładowych w ZM Nowa Dęba na ruszcie kotła WR-10 razem z miałem węglowym (inwestor: ZM Nowa Dęba).
 • wykonanie dokumentacji technicznej 2 kotłów utylizatorów ciepła (wodnego – 2GJ/h i parowego – 5 t/h).
 • opracowanie koncepcji spalania segregowanych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych w piecach obrotowych Cementowni „Nowiny” k/Kielc (inwestor: Cementownia „Nowiny” k/Kielc),
 • opracowanie projektu wentylacji z odzyskiem ciepła dla hali Wydziału Walcowni Taśm w W.M. „Dziedzice” w Czechowicach – Dziedzicach (inwestor: Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.),
 • wykonanie Założeń Techniczno – Ekonomicznych spalarni odpadów komunalnych dla Radzynia Podlaskiego (wersja I – spalarnia dla 85 tys. mieszkańców) oraz dla Podlasia (wersja II – dla 180 tys. mieszkańców).
 • pomiary emisji pyłów i gazów (CO, SO2, NOx) z kotłów parowych i wodnych w EC Kraków – Łęg (inwestor: Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A.),
 • modernizacja i remont podgrzewaczy powietrza, wentylatorów i rusztu mechanicznego kotła WR – 25 w EC-Kielce (inwestor: Elektrociepłownia Kielce).
 • modernizacja dopalacza katalitycznego gazów (typu KRAK 5) w ZKT „Gumownia” Trzebinia (inwestor: ZKT „Gumownia” Trzebinia),
 • projekt instalacji do spalania smół porafinacyjnych jako paliwa dodatkowego w procesie wypału klinkieru alternatywnie dla Cementowni „Nowiny” i Cementowni Strzelce Opolskie (inwestor: Cementownia „Nowiny” i Cementownia „Strzelce Opolskie”),
 • opracowanie koncepcji zmiany opalania 3-ch kotłów SR-16 w RN „Glimar” Gorlice z paliwa węglowego na olej grzewczy wraz z rachunkiem efektywności ekonomicznej, wykonaniem dokumentacji technicznej i nadzorem autorskim nad montażem (inwstor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).
 • projekt Techniczny Regionalnej Spalarni Odpadów Przemysłowych w Pustkowie k/Dębicy (inwestor: Regionalna Spalarnia Odpadów Przemysłowych w Pustkowie),
 • utylizacja 3 500 ton kwaśnych smół porafinacyjnych z RN „Glimar” Gorlice (wg patentu nr 154405 „Sposób przetwarzania smół porafinacyjnych” – autorzy Andrzej Listwan i Tomasz Szczurek) (inwestor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).