Historical overview

Pomysł założenia firmy zajmującej się szeroko rozumianą gospodarką odpadami, w tym także termicznym unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, zrodził się wśród pracowników Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Chemicznych „CEBEA” w Krakowie. Zespół założycielski tworzyli: dr inż. Andrzej Listwan, mgr inż. Jacek Ziółkowski, mgr inż. Andrzej Szczepanik, mgr inż. Włodzimierz Jurga (†) i mgr inż. Barbara Gala. Do udziału w tej Spółce przystąpiły ZUCHiAP „CHEMAR” Kielce (dyr. Henryk Zaborowski) oraz m.in. pani dr hab. nauk ekonomicznych Maria Sierpińska (obecnie profesor „belwederski”), mgr inż. Tomasz Szczurek – wysokiej klasy chemik, oraz mgr inż. Jan Rudzki – specjalista z dziedziny kotłów parowych. Akt notarialny podpisany został w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie w dniu 31 maja 1989 roku.

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 13 czerwca 1989 roku jako Centrum Projektowo-Produkcyjne „Thermex” spółki Handlowo-Gospodarczej z o.o. z siedzibą w Krakowie w wyniku Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia (Wydział I Cywilny) – Ns.Rej.H/B-647/89/S z dnia 13 czerwca 1989 roku.