[fb_button]
  • raport oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Zużytych Źródeł Światła zawierających rtęć w Gliwicach (inwestor: Zakład Utylizacji Zużytych Źródeł Światła Gliwice),
  • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
  • ocena oddziaływania na środowisko dla zadania Składowisko Odpadów sypkich wraz ze stacją przeładunkową „TESKO” – Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
  • projekt Techniczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Termicznej Odpadów Grupa EXIM FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
  • raport oddziaływania na środowisko zakładu unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych EXIM GRUPA FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
  • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze).