[fb_button]
 • Analiza finansowa Instalacji Modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF
  (INTROL-ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.),
 • Analiza finansowa instalacji modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF wraz z analizą emisji (w szczególności CO2) i analizą ubezpieczenia (gwarancji) inwestycji.
  (I4TECH Sp. z o.o.),
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasilanej paliwem alternatywnym o mocy 5 MW wraz z instalacją autoklawowania odpadów medycznych
  (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.),
 • Wykonanie koncepcji instalacji do termicznego przekształcania odpadów, o wydajności 6-8 tys. Mg/rok, z możliwością spalania innych odpadów.
  (Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” Sp. z o.o.),
 • Koncepcja gospodarki paliwowej oraz Instalacji oczyszczania spalin (IOS) dla instalacji termicznego przekształcania odpadów o wydajności 100 tys. Mg/a
  (Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.),
 • Wielowariantowa koncepcja na budowę lub modernizację kotłowni o wydajności 32 t/h z układem kogeneracyjnym.
  (Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.),