[fb_button]
  • modernizacja instalacji do spalania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych o wydajności 3 Mg/h,
  • wykonanie filtru badawczego przystosowanego do spalania RDF-u (metoda sucha),
  • wykonanie projektu instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych o wydajności 200 kg/h,
  • wykonanie projektu systemu odzysku ciepła ze spalania biogazu z wykorzystaniem oleju termalnego (inwestor: Proeko),
  • wykonanie odwiertów i pobranie prób do analizy skażenia gleby na terenie miasta Krakowa (inwestor: EmiPro Kraków),
  • udział w szkoleniu „Modernes Management der Abfallverarbeitung und -entsorgung” w Bawarii,
  • przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej budowy bloku energetycznego na RDF (inwestor: PEC Wałbrzych),
  • wykonanie projektu kotła gazowego o wydajności 6 Mg/h pary (10 bar, inwestor: Austenit Sztajerwald).