[fb_button]
  • wykonanie dokumentacji modernizacji układu kotłowego oraz zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej przed kotłem wraz z obliczeniami cieplnymi (inwestor: RAF Ekologia – spalarnia odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych):
    • przeprojektowanie komory dopalającej,
    • wykonanie dokumentacji koncesyjnej i warsztatowej dodatkowych powierzchni,
    • wykonanie obliczeń cieplnych różnych wariantów rozwiązań instalacji,
    • instrukcja obsługi i eksploatacji zmodernizowanego układu kotłowego.