[fb_button]
 • wykonanie dokumentacji modernizacji płuczki ziemniaczanej celem zwiększenia jej wydajności do przerobu 6000 t/dobę (inwestor: CEBEA Kraków, Cukrownia Cerekiew),
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja Spalarni Odpadów” w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • dokumentacja projektowa układu kotłowego dla linii do produkcji kwasu siarkowego o wydajności 6000 ton/rok z równoczesną produkcją SO2 w ilości 18000 ton/rok (inwestor: nadzór nad wykonaniem urządzeń Biprokwas, ZAO Polus – Rosja):
  • projekt palników siarki i oleju pracujących na nadciśnieniu rzędu 3 atm,
  • projekt pieca spalania siarki,
  • projekt kotła o wydajności 4,7 ton/h, 20 MPa,
  • projekt ekonomizerów pracujących w układzie,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem komory dopalającej na instalacji Spalarni Odpadów,
 • wykonanie dokumentacji technicznej do wykonania modernizacji kotła na instalacji Spalarni Odpadów w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • remont układu wylotowego spalin zamontowanego na kogeneratorach do spalania biogazu, na Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie (inwestor: Oczyszczalnia Ścieków „Kujawy” w Krakowie),
 • opracowanie spalania odpadowych pojemników zawierających lekkie frakcje palne dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • projekt kotłowni wraz z wymiennikownią dla zespołu Konwentu wraz z Szpitalem. Kotłownia 2x350kW (inwestor: Konwent Zebrzydowice),
 • wykonanie dokumentacji i dostawy trzech pieców do spalania biomasy pracujących w linii produkcji pelletów o wydajności 1,7MW (inwestor: Proeko, Węgry, Litwa).