[fb_button]
  • opracowanie koncepcji spalania segregowanych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych w piecach obrotowych Cementowni „Nowiny” k/Kielc (inwestor: Cementownia „Nowiny” k/Kielc),
  • opracowanie projektu wentylacji z odzyskiem ciepła dla hali Wydziału Walcowni Taśm w W.M. „Dziedzice” w Czechowicach – Dziedzicach (inwestor: Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.),
  • wykonanie Założeń Techniczno – Ekonomicznych spalarni odpadów komunalnych dla Radzynia Podlaskiego (wersja I – spalarnia dla 85 tys. mieszkańców) oraz dla Podlasia (wersja II – dla 180 tys. mieszkańców).